Käyttöehdot - Ruokapäiväkirja

Käyttöehdot

Bonnier Publications A/S:n (jäljempänä Bonnier Publications) www.fooddiary.fi - Fooddiary.fin käyttö- ja tilausehdot:

MAKSAMALLA TILAUKSEN TEET KESTOTILAUKSEN - tilaus uusitaan automaattisesti

Maksamalla tilauksen hyväksyt tilauksen automaattisen uusimisen ja suoraveloituksen.
Jos haluat kieltää automaattisen uusimisen ja suoraveloituksen, valitse JOKAISEN tekemäsi MAKSUN jälkeen omissa tiedoissasi kohta ”Päätä kestotilaus".
Fooddiary.fi on tarkoitettu ainoastaan täysi-ikäisille käyttäjille.

Järjestelmän käyttäjänä hyväksyt, että saat uutiskirjeitä kuntoplus.filtä ja fooddiary.filtä sekä kiinnostavia tarjouksia ja uutiskirjeitä Bonnier Publications -konsernin lehdistä, kirjoista, musiikista, elokuvista jne. kirjeitse, puhelimitse ja muilla sähköisillä viestimillä (kuten sähköpostilla ja tekstiviestinä). Aineistoa voivat lähettää seuraavat konserniyhtiöt: Bonnier Publications International AS, Bonnier Publications A/S ja Benjamin Publications AS.

1. Fooddiary.fin kuvaus ja käyttötarkoitus

1.1 Bonnier Publicationsin ruokapäiväkirja on ohjelmia ja välineitä sisältävä verkkosivusto, jonka avulla voit seurata energiankulutustasi ja sovittaa energiansaantisi omiin tarpeisiisi ja toiveisiisi.

1.2 Fooddiary.fi on henkilökohtainen painonhallintaväline, jolla seuraat energiansaantiasi. Päiväkirjan avulla on helppo pitää kirjaa syömisistään. Kirjaat vain ohjelmaan, mitä syöt, ja ohjelma laskee kilokalorit puolestasi.

1.3 Fooddiary.fin ja siihen liittyvien ravitsemus- ja liikuntaohjeiden käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Bonnier Publications neuvoo noudattamaan kohtuutta ja tarvittaessa kääntymään lääkärin tai muun asiantuntijan puoleen. Etenkin raskaana olevien ja sydänongelmista, korkeasta verenpaineesta tai muista terveydellisistä ongelmista kärsivien tulee olla erityisen varovaisia.

Energiasuositukset ja energiatarve sekä ravintosisällöt on laskettu terveille yli 18-vuotiaille aikuisille.

Fooddiary.fin tiedot eivät missään tapauksessa korvaa lääketieteellisiä ohjeita ja suosituksia. Fooddiary.fi ei vastaa käyttäjälle tai lukijalle ohjeiden, ohjelmien tai toimintojen käytöstä aiheutuvista mahdollisista terveydellisistä seurauksista.

2. Oikeudet

2.1 Fooddiary.fin kaikki tekijänoikeudet ja omistusoikeudet kuuluvat Bonnier Publicationsille.

2.2 Bonnier Publications myöntää rekisteröityneelle käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Fooddiary.fiä näiden käyttöehtojen mukaisesti ja ainoastaan yksityiskäyttöön. Fooddiary.fiä tai sen osaa, kuten Fooddiary.fin sisältämää aineistoa, ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, kopioida muutoin kuin yksityiskäyttöön, eikä saattaa yleisesti saataville esimerkiksi muualla internetissä.

3. Vastuuvapaus

3.1 Bonnier Publications ei vastaa Fooddiary.fin, sen ohjelmien tai välineiden käytöstä aiheutuvista menetyksistä eikä vahingoista, mukaan lukien sairauksista ja kuolemantapauksista. Bonnier Publicationsin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa enimmillään käyttäjän Fooddiary.fin käytöstä maksamaan summaan.

4. Hinnat

4.1 Arvonlisävero ja muut maksut sisältyvät ilmoitettuihin hintoihin.
4.2 Bonnier Publicationsilla on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla sähköpostilla muutoksesta 14 päivää etukäteen käyttäjille. Uusi hinta tulee voimaan korotuksen astuttua voimaan voimassaolevan tilausjakson päätyttyä uuden sopimukauden alkaessa. Voimassaolevan tilausjakson aikana hinta voidaan muuttaa ainaostaan lainsäädännön muuttuessa, viranomaispäätöksellä tai muusta pakottavasta force majeureksi katsottavasta syystä, joka ei ole ollut ennakoitavissa tilauskauden alkaessa. Jos asiakas hyväksyy hinnanmuutoksen, hänen ei tarvitse tehdä mitään. Hinnanmuutos oikeuttaa irtisanomaan tilauksen vastaamalla hinnanmuutosilmoitukseen kirjallisella irtisanomisilmoituksella osoitteeseen fooddiary@kuntoplus.fi ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

4.3 Fooddiary.fi ei peri eri maksua mobiiliversion m.fooddiary.fi käyttämisestä. Mobiiliversion käyttämisestä syntyvän tiedonsiirron kustannukset ovat mukana puhelinliittymän laskussa. Ota yhteys puhelinoperaattoriisi, jos et ole varma, miten tietoliikenteestä laskutetaan liittymässäsi.

5. Maksaminen

5.1 Valitusta palvelukaudesta maksetaan etukäteen. Maksaa voi seuraavilla korteilla:

Visa ja Mastercard sekä Visa Electron (Nordea-pankissa Verified by Visa -toiminto on ensin aktivoitava verkkopankin Kortit - Maarajaus ja verkkokäyttö -kohdassa).

5.2 Tilaamalla Fooddiary.fin hyväksyt tilauksen automaattisen uusimisen ja suoraveloituksen. Tilaus uusitaan valitun tilauskauden päättyessä. Tilaamalla hyväksyt, että Bonnier Publications veloittaa tilauksen uusimisen yhteydessä tililtä valitun kauden tilausmaksun voimassaolevalla hinnalla kohdan 4.2 mukaisesti. Jokaisesta maksusuorituksesta lähetetään kuittaus sähköpostilla.

5.3 Kampanjatarjoukset ovat ajallisesti rajoitettuja ja voimassa vain kampanjassa ilmoitetun ajan. Kampanjatarjouksen jälkeen tilaus jatkuu ilmoitetulla tilausjaksolla normaalilla hinnalla. Useita kampanjatarjouksia ei voi käyttää saman tilauskauden aikana.

Tilauksen voi milloin tahansa päättää loppumaan tilauskauden päättyessä. Ks, kohta 9.

6. Turvallisuus
6.1 Tilauksen maksaminen tapahtuu verkkomaksupalveluna. Kaikki maksutiedot salataan ja lähetetään SSL (secure sockets layer) -salattuna.

7. Rekisteröityminen Fooddiary.fin käyttäjäksi ja henkilötiedot
Tilausvahvistus lähetetään sähköpostilla.

7.1 Fooddiary.fin käyttö edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta

7.2 Käyttäjän tulee valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana Fooddiary.fin käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu pitämään tunnuksensa salassa ja on henkilökohtaisesti vastuussa tunnuksillaan tapahtuvasta Fooddiary.fin käyttämisestä.

7.3 Bonnier Publications käsittelee käyttäjän antamia henkilötietoja luottamuksellisina ja henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen sekä asiakasviestintään ja suoramarkkinointiin. Tietoja analysoidaan asiakasryhmien tunnistamiseksi ja markkinaviestien kohdentamiseksi. Asiakasviestintää voidaan toteuttaa sähköpostitse ja tekstiviestillä. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti myydä tai muutoin luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa henkilötietolain salliessa esimerkiksi, jos yritys siirtyy kokonaan tai osittain toiseen omistukseen.

7.4 Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu, ja oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, täydentämään tai poistamaan rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Lisäksi käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyynnön tietojen sisällöstä voi lähettää Bonnier Publicationsin asiakaspalveluun (ks. yhteystiedot kohdassa 12), mutta tarkistuspyyntö tulee kuitenkin lähettää Bonnier Publicationsin postiosoitteeseen omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa (ks. yhteystiedot kohdassa 13).

7.5 Bonnier Publications tunnistaa evästeen avulla, minkä tilausvaihtoehdon olet valinnut. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka sisältää palvelua koneella käyttävän henkilön tilaustiedot järjestelmään kirjautumisen avuksi. Lisäksi Bonnier Publications käyttää kirjautumislaskuriohjelmistoa. Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden asettaminen pois päältä selaimensa asetuksista, mutta tällöin käyttäjä ei välttämättä pysty käyttämään Fooddiary.fiä lainkaan tai kaikilta osin. Bonnier ei ole velvollinen palauttamaan mitään maksuja käyttäjälle, mikäli käyttäjä kytkee evästeiden vastaanoton pois selaimestaan eikä Fooddiary.fi tällöin toimi.

7.6 Bonnier Publications säilyttää ja siirtää henkilötiedot salattuna.

8. 8. Palaute
8.1 8.1 Mahdolliset palautteet ja reklamaatiot koskien Fooddiary.fiä tulee lähettää viipymättä osoitteeseen fooddiary@kuntoplus.fi Bonnier Publications ei vastaa kirjoitusvirheistä aineistossa eikä ilmeisistä kirjoitusvirheistä hinnoissa.

9. Irtisanominen

9.1 Käyttäjä voi irtisanoa tilauksen milloin tahansa valitsemalla omista tiedoista ”Päätä kestotilaus”. Kestotilauksen päättämisen jälkeen tilausta ei enää uusita automaattisesti, vaan se päättyy tilauskauden päättyessä. Fooddiary.fi on käyttäjän käytettävissä tilauskauden loppuun. 9.2 Jos käyttäjä on ollut palvelun kestotilaaja keskeytyksettä vähintään viisi (5) kuukautta, käyttäjä voi irtisanoa tilauksen päättymään seuraavan kalenterikuukauden loppuun toimittamalla asiakaspalveluun irtisanomisilmoituksen yhtä (1) kuukautta aikaisemmin. Jos käyttäjä on maksanut irtisanomisaikaa pidemmästä tilauskaudesta, käyttäjän tilille palautetaan irtisanomisajan ylimenevä osuus maksusta.

9.3 Jos haluat, että käyttäjätietosi poistetaan lopetettuasi tilauksesi, lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen fooddiary@kuntoplus.fi. Kirjoita viestin otsikoksi ”Käyttäjätietojen poisto”. Saat sähköpostitse vahvistuksen käyttäjätietojesi poistamisesta.

10. Peruutusoikeus

10.1 Fooddiary.fi on käyttäjän käytettävissä välittömästi maksun tultua suoritetuksi. Käyttäjällä ei näin ollen ole Suomen kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettua 14 päivän peruuttamisoikeutta.

11. Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

11.1 Fooddiary.fihin ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä.

11.2 Fooddiary.fistä, sen käyttämisestä tai näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti. Kuluttajakäyttäjällä on vaihtoehtoisesti oikeus viedä erimielisyys oman kotipaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai hakea siihen suositusta kuluttajariitalautakunnalta.

12. Asiakaspalvelu

Sähköpostiosoite: fooddiary@kuntoplus.fi

13. Yhtiön tiedot

Tarkistuspyynnöt: Fooddiary.fi Bonnier Publications Oy, Vilhonvuorenkatu 11 A, 00500 Helsinki.

Julkaisija

Bonnier Publications A/S
Strandboulevarden 130
DK-2100 København Ø
Y-tunnus: 12376405

-- Loppu --
 

Fooddiary.fi

Fooddiary.fi on sivusto, joka sisältää ohjelmia ja välineitä energiantarpeen ja -saannin tarkkailemiseen yksilöllisten painonhallintatavoitteiden ja terveellisen ravitsemuksen tueksi.

Kokeile ilmaiseksi >>

 

 
 

 

MIKÄ RUOKAPÄIVÄKIRJA ON?

Ruokapäiväkirja on henkilökohtainen painonhallintavälineesi. Sinä asetat itsellesi painotavoitteen, ja Ruokapäiväkirja auttaa sinua pitämään kirjaa päivittäisestä energiansaannistasi. Sinä kirjaat Ruokapäiväkirjaan, mitä olet syönyt, ja ohjelma vertaa energiansaantiasi painotavoitteesi mukaiseen energiantarpeeseesi ja seuraa onko painokehityksesi tavoitteen mukainen. Sinä kirjaat vain syömisesi!

AINA AJAN TASALLA!

Ruokapäiväkirja päivittää energiatasetta sitä mukaa kun kirjaat, mitä olet syönyt. Kerrot vain ohjelmalle, mitä olet syönyt, ja se laskee kilokalorit puolestasi.